Diensten

Vanuit onze visie op taalonderwijs en met behulp van onze expertise en ervaring op dat gebied, bieden we verschillende diensten aan.
We kunnen docenten, vakgroepen en schoolleidingen ondersteunen op allerlei gebieden die te maken hebben met vernieuwend onderwijs in de moderne vreemde talen. Hiervoor worden marktconforme tarieven gehanteerd. De opbrengsten komen ten goede aan activiteiten vanuit onze missie zoals onderzoek, website en dergelijke.
Voor specifieke scholing op het gebied van de AIM methodiek wordt verwezen naar de website van de VU te Overzicht van AIM-trainingenAmsterdam. Gecertificeerde AIM-trainers verzorgen trainingen voor het gebruik van deze methodiek op alle niveau's.

In het verleden kon hier kant-en-klaar lesmateriaal als aanvulling op de AIM-methode gedownload worden. In overleg met AIM Canada en de VU is besloten hiermee te stoppen. Op dit moment wordt op het AIM trainingscentrum aan de VU een uitgave voorbereid die veel van dit aanvullende lesmateriaal zal bevatten. De verwachting is dat deze uitgave in 2020 beschikbaar komt.
ONDERSTEUNING

Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning aan vanuit onze visie op vernieuwend taalonderwijs. Het kan gaan om het verzorgen van studiedagen en studiemiddagen, het verzorgen van workshops en trainingen maar ook om ondersteuning van docenten, vakgroepen en schoolleidingen bij allerlei invoerings- en ontwikkeltrajecten. Op de volgende pagina worden diverse concrete voorbeelden gegeven maar uiteraard wordt de inhoud in overleg vastgesteld op basis van de wensen.LESMATERIAAL

Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een methodiek voor de bovenbouw HV die aansluit bij de AIM-methode. In de toekomst zal via deze pagina kant- en klaar lesmateriaal dat hoort bij deze methodiek aangeboden worden.
Het lesmateriaal wordt nu uitgebreid getest op een pilot-school en de verwachting is dat dit in 2021 beschikbaar komt.BOVENBOUWMETHODE

De bovenbouwlessen Frans voor 80% gevuld met spreekactiviteiten en tegelijk leerlingen voorbereiden op hun examen? Het is mogelijk en bijzonder stimulerend voor leerling en docent.
J’AIMe parler français is een vernieuwende, impliciete methodiek voor Frans in de bovenbouw HV met een primaire focus op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid en wordt ontwikkeld door Project Frans. De voertaal is Frans, de lessen worden grotendeels gevuld met spreekopdrachten en er is weinig tot geen expliciete aandacht voor grammatica, lezen en luisteren.