Bovenbouwmethodiek

<< Terug naar Diensten

De bovenbouwlessen Frans voor 80% gevuld met spreekactiviteiten en tegelijk leerlingen voorbereiden op hun examen? Het is mogelijk en bijzonder stimulerend voor leerling en docent.J’AIMe parler français is een vernieuwende, impliciete methodiek voor Frans in de bovenbouw HV met een primaire focus op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid en wordt ontwikkeld door Project Frans. De voertaal is Frans, de lessen worden grotendeels gevuld met spreekopdrachten en er is weinig tot geen expliciete aandacht voor grammatica, lezen en luisteren.
Op de pagina 'onderzoek' onder 'Informatie' staan de eerste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar deze methodiek.
Het is niet een kant- en klare methode met een programmatisch boek maar een methodiek met uitgewerkte leerlijnen voor de vier vaardigheden, een programma van toetsing en afsluiting, een programma van activiteiten en een activiteitenbank voor lesactiviteiten. Van de docent wordt verwacht zelf lesactiviteiten te ontwikkelen en deze te delen met medegebruikers.
De methode is ontwikkeld en uitgeprobeerd in VWO 4-6 (met goede resultaten). Op dit moment zijn er geen ervaringsgegevens m.b.t. HAVO. Vanaf het cursusjaar 2019/2020 zal de methodiek uitgerold worden in het HAVO. Het valt te verwachten dat, gezien de kortere leerlijn, er nadrukkelijker van een leerling verwacht wordt ervaring te hebben met doeltaalgebruik.
Docenten of vakgroepen die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Project Frans (zie 'contact') voor ondersteuning bij het invoeren van deze methodiek. Op de pagina 'ondersteuning' staan een aantal voorbeelden van het ondersteuningsaanbod maar dit zal altijd in overleg ingevuld worden.

Voorlichtingsmiddag op 28 september a.s
.p 28 september 2018 zal in het midden van het land een voorlichtingsmiddag georganiseerd worden waarin door Project Frans informatie gegeven wordt over een invoeringstraject voor deze methodiek.
Scholen die al in september 2019 willen starten in het VWO, kunnen meedoen aan deze pilot. Deze voorlichtingsbijeenkomst is niet alleen voor vakgroepen die in 2019 met de pilot mee willen doen maar ook voor scholen die het jaar erna willen starten met deze methodiek.

Meer informatie over de locatie en het tijdstip is te vinden in de bijlage. Opgave voor deze voorlichtingsmiddag kan via de mail (zie Contact).


de methodiek
 Wat zijn de uitgangspunten en de kenmerken van deze aanpak? Wat voor begineisen worden gesteld aan leerlingen? Wat is het theoretisch model? Hoe zien de leerlijnen voor de verschillende vaardigheden er uit?
In dit bestand zijn antwoorden op deze en andere vragen te vinden.
Een studiewijzer

Het bestand laat zien hoe het onderwijs georganiseerd wordt en welke praktische informatie aan de leerlingen verstrekt wordt.

Online leersystemen

Vooral voor de lees- en de luistervaardigheid wordt gebruik gemaakt van een aantal online leersystemen die de docent in staat stelt om leerlingen thuis veelvuldig bloot te stellen aan de taal. Leerlingen rapporteren hun activiteit en de docent controleert steekproefgewijs hun werk.
In het bestand een lijst met online leersystemen die geschikt zijn.Congres Frans 2019 Atelier D4 et E6

Atelier D4 (samedi le 23 mars 09.00-10.00)
Les exposés en groupes et les jeux sur les iPads.


Atelier E6 (samedi le 23 mars 10.45-11.45)
La conférence de presse et le débat


Expression Orale 4V
Hoe kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van de spreekvaardigheid in klas 4 VWO?
Dit bestand laat zien hoe het groepswerk zodanig georganiseerd kan worden dat leerlingen planmatig werken aan hun spreekvaardigheid.

Expression Orale 5V
Hoe kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van de spreekvaardigheid in klas 5 VWO?
Dit bestand laat zien hoe het groepswerk zodanig georganiseerd kan worden dat leerlingen planmatig werken aan hun spreekvaardigheid.

Expression Orale 6V
Hoe kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van de spreekvaardigheid in klas 6 VWO? En hoe kunnen de leerlingen zich voorbereiden op hun eindtoets?
Dit bestand laat zien hoe het groepswerk zodanig georganiseerd kan worden dat leerlingen planmatig werken aan de ontwikkeling van hun spreekvaardigheid en zich goed voorbereiden op de eindtoets.

Expression Écrite 4V-5V
Het gebruik mogen maken van woordenboek en spelling- en grammarchecker in Word bij het schrijven vraagt weliswaar minder van de parate (expliciete) kennis van taalregels maar maakt kennis over de taal niet overbodig. De leerling zal een 'grammaticaal bewustzijn' moeten hebben om te kunnen profiteren van de hulpmiddelen. Hiervoor wordt in deze methodiek veel tijd besteed aan 'peer-review' met eigen schrijfproducten.
Deze bestanden laten zien hoe de schrijfvaardigheid formatief getoetst kan worden, hoe het grammaticaal bewustzijn kan worden ontwikkeld en hoe leerlingen de lexicale kwaliteit en de samenhang van de tekst kunnen verbeteren.

Littérature

De examenonderdelen Literatuurgeschiedenis en Letterkundige werken worden in deze methodiek ingezet als 'CLIL'-activiteit ten behoeve van alle vier vaardigheden.
Het bestand laat een mogelijk programma zien dat ondersteund wordt met veel videomateriaal dat beschikbaar is op YouTube.