Wim


CV:  


Ik ben eerstegraads docent Frans en tweedegraads docent Engels en ben in 1983 begonnen met lesgeven in verschillende leerroutes (KBL, GTL en HV).  Op het Gomarus College te Groningen verzorg ik momenteel vooral lessen Frans in de bovenbouw van het VWO.

In 2001 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige en daarna ben ik actief geweest in het ontwikkelen en implementeren van een elektronische leeromgeving voor Frans. In de periode daarna ben ik als onderwijskundige actief geweest op verschillende scholen door het verzorgen van studiemiddagen, trainingen en workshops.
In 2015 ben ik begonnen met PhD-onderzoek aan de Rijksuniversiteit te Groningen waarin ik de effectiviteit van een “AIM-geïnspireerde” methodiek voor de lessen Frans in de bovenbouw HV onderzoek. Ik hoop in 2021 op dit onderwerp te promoveren.

Mijn missie is om de Franse taal te behouden in het onderwijs en ik denk dat dit alleen kan als we er in slagen om de spreekvaardigheid op een hoger niveau te brengen.

Contact:
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
wim@projectfrans.nlw.gombert@rug.nl
Tel: 050-3639395