Informatie

Deze website heeft als eerste doel om vanuit zijn missie belangstellenden te informeren over de achtergronden en de resultaten van het onderzoek. De pagina ONDERZOEK geeft deze informatie. Daarnaast bevat de website PUBLICATIES (links naar) artikelen die raakvlakken hebben met het onderzoek of met de methodieken die in het onderzoek aan de orde komen. Tenslotte is er nog een pagina met WEBLINKS die de lezer wijst op websites die handig kunnen zijn bij het nadenken over en gebruiken van doeltaal-methodes.


Onderzoek 


Aan het Centre for Language and Cognition van de Rijksuniversiteit Groningen (CLCG) wordt onderzoek verricht naar de effectiviteit van de AIM-methodiek in de onderbouw en naar de effectiviteit van een AIM-geïnspireerde methodiek in de bovenbouw van het VWO. Op deze pagina wordt de lezer geïnformeerd over de voortgang van deze onderzoeken.

Publicaties 
Op deze pagina bevinden zich publicaties en links naar publicaties over onderwerpen die belangrijk zijn in het licht van de missie van de website en die kunnen helpen bij het inrichten van het taalonderwijs met zogenaamde doeltaal-methodes.


Weblinks
 
Op deze pagina bevinden zich links naar websites die online lesmateriaal bevatten of die achtergronden geven bij methodieken die vallen binnen de missie van deze website.